Algemene voorwaarden

1. Inleiding
Uw privacy is een ernstige zaak voor Xtrafloor®. Dit privacybeleid beschrijft hoe en waarom we gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd verzamelen, opslaan en verwerken. Het is mogelijk dat deze policy af en toe wordt aangepast. Op de website wordt vermeld wanneer er wijzigingen werden aangebracht.

2. Informatie die we verzamelen
De informatie is afkomstig van u wanneer u zich bij ons inschrijft, wanneer u een bijdrage levert aan of wanneer u gebruikmaakt van enkele van de geavanceerde features van de site. De informatie die we verzamelen, wordt op een duidelijke manier uiteengezet op de webpagina waar we die informatie verzamelen. U vindt voorbeelden daarvan op onze inschrijvingspagina en ons bestelformulier. Daarnaast is het mogelijk dat we uw IP-adres registreren en dat we cookies gebruiken – tenzij u uw webbrowser zo hebt geconfigureerd dat cookies niet worden aanvaard.

3. Waarom we informatie verzamelen
We verzamelen informatie over u, zodat we uw gebruik van de site aan u kunnen aanpassen, zodat we u kunnen helpen bij het gebruik van de site en zodat we de site in het algemeen kunnen verbeteren. Afhankelijk van uw selecties in verband met onze vragen over gegevensbeveiliging, kunnen we ervoor zorgen dat er informatie over verwante producten en diensten van ons en van zorgvuldig geselecteerde derden (zie deel 4) naar u wordt verstuurd. U kunt op ieder moment de antwoorden op uw vragen updaten.

4. Aan wie we de informatie vrijgeven

4.1. We spelen de informatie alleen door over u als individu (in tegenstelling tot samengestelde informatie) aan derden, zodat we de diensten kunnen verlenen die door u werden aangevraagd of waarvoor u ons vooraf toestemming hebt verleend.

4.2. Als u ons daartoe toestemming verleent, bezorgen we uw contactgegevens aan derden, die daarna occasioneel berichten naar u kunnen sturen met informatie, aanbiedingen en diensten die interessant kunnen zijn voor u.

4.3. Het is mogelijk dat we in bepaalde omstandigheden verplicht zijn om informatie over u vrij te geven als u een inbreuk pleegt op dit privacybeleid of op de algemene voorwaarden. Het is ook mogelijk dat we uw account bekendmaken of er ons toegang toe verschaffen als dat door de wet of door een overheidsinstantie wordt geëist.

4.4. We spelen de informatie alleen door over u als individu (in tegenstelling tot samengestelde informatie) aan derden in het buitenland, zodat we de diensten kunnen verlenen die door u werden aangevraagd.

5. Beveiliging
Informatie over u beveiligen, is heel belangrijk voor ons. Het is mogelijk dat bepaalde delen van deze site met behulp van SSL of een vergelijkbare standaard gegevens versleutelen. Toch kan geen enkele overdracht van gegevens via het internet als volledig veilig worden gegarandeerd. Ondanks het feit dat we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we daardoor de veiligheid van eender welke informatie die u ons bezorgt, niet verzekeren of garanderen. U verzendt die informatie dan ook op uw eigen risico.

6. Geautomatiseerde beslissingen
Bepaalde gedeelten van www.xtrafloor.com zijn automatisch. Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens als onderdeel van www.xtrafloor.com verwerken.

7. Toegang tot uw persoonlijke informatie en updaten van die informatie
We zullen u altijd een kopie bezorgen van de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld, als u dat vraagt. U kunt die informatie corrigeren als u dat wenst. De instructies over de manier waarop u dit kunt doen, kunt u schriftelijk aanvragen bij de Marketing afdeling Moduleo Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem

8. Vragen?
Als u vragen of klachten hebt in verband met dit privacybeleid of in verband met de manier waarop we de persoonlijke informatie die we over u hebben, gebruiken, kunt u ons daar schriftelijk van op de hoogte brengen. Schrijf daarvoor naar de Marketing afdeling  Xtrafloor, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem. We zullen proberen om zo snel mogelijk te reageren.

Toegankelijkheid

Hoewel we al het mogelijke ondernemen om ervoor te zorgen dat u deze website optimaal kunt benutten, is het mogelijk dat u uw browserervaring kunt verbeteren als u bepaalde browserinstellingen wijzigt. Bekijk de ingebouwde documentatie van de browser als u daar twijfels over hebt.

Bekijk bij twijfel de ingebouwde documentatie van uw browser.

Internet Explorer (IE)

Kies vanuit het paginamenu de optie Tekstgrootte

De kleur en de instellingen van de lettertypes wijzigen in IE

 • Kies Internetopties in het menu Extra
 • Selecteer de knop Toegankelijkheid... (onderaan rechts)
 • Door de vereiste vakjes aan te vinken kunt u de browser verplichten de kleuren, stijlen en grootte van de letters te negeren

Afbeeldingen uitschakelen in IE

 • Kies Internetopties in het menu Extra
 • Selecteer het tabblad Geavanceerd (bovenaan rechts)
 • Scroll naar beneden naar de rubriek Multimedia
 • Vink het vakje Afbeeldingen tonen uit

Mozilla Firefox

Lettergrootten wijzigen in Firefox

 • Kies in het menu Beeld de optie Tekstgrootte
 • De kleur en de instellingen van de lettertypes wijzigen in Firefox
 • Op OSX: Kies met Firefox in focus het menu Firefox, gevolgd door Voorkeuren
 • Op andere platformen: Kies Opties in het menu Extra. Selecteer het tabblad Inhoud.

Om lettertypen te selecteren

 • Selecteer in de rubriek Lettertypen & kleuren het standaardlettertype en de grootte uit de drop-downmenu’s. Klik op Geavanceerd... om een nieuw dialoogvenster te openen. Vink het vakje “Pagina’s toestaan om hun eigen lettertypen te kiezen, in plaats van mijn selecties hierboven” uit om het door u gekozen lettertype op te leggen
 • Om kleuren te selecteren
 • Klik in de rubriek Lettertypen & Kleuren op de knop Kleuren...
 • In het dialoogvenster dat verschijnt kunt u het gewenste kleurpalet kiezen.
 • Vink het vakje “Pagina’s toestaan om hun eigen kleuren te kiezen, in plaats van mijn selecties hierboven” uit om de door u gekozen kleuren op te leggen.

Afbeeldingen uitschakelen in Firefox

 • Op OSX: Kies met Firefox in focus het menu Firefox, gevolgd door Voorkeuren
 • Op andere platformen: Kies Opties in het menu Extra.
 • Selecteer het tabblad Inhoud.
 • Vink het vakje “automatisch afbeeldingen downloaden” uit

Meer hulp
Komt uw browser hier niet aan bod of wilt u diepgaandere informatie, ga dan naar My Web my Way, een onlinegids waar u uitleg vindt over de verschillende toegankelijkheidsinstellingen van uw internetbrowser.

Mogelijkheden van de website

Beschrijvende linktekst
Wanneer de auteur van een website een beschrijvende linktekst gebruikt, hebben alle links op de pagina zin ook al leest u ze buiten de context. Gebruikers van hulptechnologie (schermlezers bv.) kunnen hiermee snel doorheen pagina’s tekst springen om relevante links te vinden.

Betekenisvol ALT-attribuut op afbeelding
De meeste afbeeldingen op deze website bevatten bijkomende ‘alternatieve’ tekst die met de afbeelding is opgeslagen. Hiermee hebben gebruikers die de afbeelding anders niet zouden zien, toegang tot de opgeslagen informatie. Dit kan niet alleen nuttig zijn voor gebruikers van hulptechnologie (schermlezers bv.), maar ook voor bezoekers die afbeeldingen uitschakelen vanwege een trage internetverbinding.

Elke afbeelding die als puur decoratief wordt beschouwd, heeft een blanco alternatieve tekst (bv. alt=””). Dit vermindert de hoeveelheid onnodige inhoud op de pagina.